Welcome to the Sikh Vichar Manch-Thought Provoking Forum for Justice

 
     
 

sLKsLIaqF

 
 

ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਠਾ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

 
     
  ਸੁਹਿਰਦ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪੁਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ-ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ  
     
  ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਬਨਾਮ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ  
     
  ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ- ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ   
     
   ieMdrjIq hsnpurI nUM swcI sLrDFjlI  
     
   Bfrq dy pRDfn mMqrI, siqkfrXog zf[ mnmohn isMG jI nMU vDfeI pwqr  
     
   iewk KojI qy inwGI sLLKsLIaq -avqfr isMG igwl   
     
    purfxy siBafcfr dI Jlk- ‘byby’[[[hor  
     
    myrI supqnI: ijs df ros vI rhU hI rhU[[[hor  
     
    srdfr hrmyl isMG gryvfl sfihwqkfr qy mhFpurK[[[hor  
     
     


 

 
     
 
muwK pMnf  |  aMgryjI aMk  |  sMcflk  |  bfnI  |  ilMk

Copyright © Balbir Singh Sooch, Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch, Ludhana, Punjab (India)